Vizit karte

Vizit karta je kartica koja sadrži informaciju o nekoj komaniji ili o pojedincu. One se obicno razmenjuju na poslovnim sastancima pri upoznavanju novih poslovnih saradnika. Vizit kartica obicno ima logo firme, ime davaoca, poziciju u firmi, adresu, telefon, web adresu, e mail… Tradicionalno dugo vremena su vizit karte bile samo crni tekst na belom papiru,…