Grafička dorada je završna faza izrade grafičkog proizvoda. Svrha grafičke dorade je oblikovanje grafičkih proizvoda za svakodnevnu upotrebu.

Od poslova dorade radimo toplu i hladnu plastifikaciju, skupljanje listova, pravljenje knjiga, postavljamo spiralu plastičnu i metalnu, sve u cilju što boljeg i kvalitetnijeg završnog proizvoda. Takođe radimo i savijanje brošura i pisama, štancovanje, numerisanje, perforaciju kao i ostale poslove vezane za doradu