Knjige

Knjige, monografije, časopisi i druge publikacije su važan segment grafičke industrije koji čitaocima pored sadržajnog nude i vizuelni ugođaj. Zato su naš dizajn, štampa i izrada na visokom nivou. Brojni izdavači su kvalitet pronašli u BATA IKA PLUS štampariji.