Brošure

Brošure, flajeri, leci, lifleti, inserteri na najbolji način pružaju informacije o Vašim proizvodima i uslugama. Njihov visok kvalitet izrade doprinosi pozitivnom utisku o Vašoj firmi i ponudi. Reklamni i propagandni materijal koji izrađuje štamparija BATA IKA PLUS sa ponosom se pokazuje. Svi ovi proizvodi imaju za cilj da dopru do širokog kruga potencijalnih kupaca i…