Novostiweb dizan i socijalni marketing

Web dizajn štamparija je u svoj portfolio ubacila, kako bi privukla mušterije i klijente koji žele da predstave svoju firmu ili proizvod celom svetu i tako pokupe dosta više prodaja stvari ili usluga. Ukoliko želite da budete u toku svog vremena Morate preći na digitalni marketing koji sve više zuzima šrostora u komletnom medijskom prostoru, a recimo da je dosta jeftiniji nego marketing puten tv reklama i ostalih medija, kada za uslovno dosta manje pare dobijam veću grupu ljudi koji će da prate prodaju ili ponudu napih usluga pari imamo mogućnost googla i Instagrama, kao i Facebook pixela kojima bi mogkli da targetiramo određene grupe ljudi koji su se već interesovali za sličan proizvod.Javite se preko naše kontakt strane i preko Facebooka. Možete pogledati više na našoj strani koja se odnosi  na izradu web sajtova.

Osnove i počeci web dizajna

Web dizajn je opšteprihvaćeni pojam koji obuhvata različite veštine, standarde i discipline koji se koriste u izradi web stranica.

Web dizajn je planiranje i izrada web stranica. Taj proces uključuje informacionu arhitekturu, korisničko okruženje, strukturu stranica, navigaciju, izgled, boje, fontove i slike. Sve ovo je u kombinaciji sa načelima dizajna za stvaranje web stranice koja zadovoljava ciljeve vlasnika i dizajnera.

Web dizajn elementi

Elementi, oblasti web dizajna obuhvataju: web i grafički dizajn, dizajn korisničkog interfejsa, autoring, uključujući standardizovani kôd i SEO optimizaciju za web pretraživače i pregledače. Navešćemo neke od njih:

  • markup jezici (kao što su HTML, XHTML i XML)
  • jezici za stilizovanje, eng. style sheet (kao što su CSS i XSL)
  • skriptovanje sa klijentske strane, eng. client-side scripting (kao što je JavaScript i VBScript)
  • skriptovanje sa serverske strane, eng. server-side scripting (kao što su PHP i ASP)
  • baze podataka – tehnologije (kao što su MySQL, MSSQL)
  • multimedijske tehnologije (kao što su Flash i Silverlight)
  • web strategija i marketing
  • SEO optimizacija
  • i mnogo toga još…

Termin web dizajn

Termin web dizajn se obično koristi da opiše proces dizajniranja koji se odnosi na prednji – front-end deo (izgled stranice) i projektovanje web sajta uključujući pisanje kôda, koje spada u kodiranje, jer je to oblast koja takođe potpada pod web razvoj. Od web dizajnera se očekuje da zadovolje potrebne uslove izgleda i funkcionalnosti web sajta, ukoliko njihova uloga podrazumeva i pisanje kôda potrebno je da budu u toku sa važećim standardima u oblasti web development.

Istorija web dizajna (1988-2012)

Internet je redefinisao granice našeg modernog sveta. Velike ili male kompanije sada imaju kupce širom sveta. Male ili velike kompanije, grupe i neprofitne organizacije pružaju beskonačan niz informacija rasprostranjenoj publici. Mogućnosti na internetu i u web dizajnu su praktično beskrajne. Web dizajn je umetnost prezentacije sadržaja za krajnjeg korisnika na World Wide Web-u.

Značajan alat koji pomaže kompanijama ciljnu grupu

U digitalnom svetu, web stranice pojavljuju se kao značajan alat koji ne samo da pomažu kompanijama da pronađu svoju ciljnu grupu, već i kako bi privukle nove klijente iz celog sveta. Web stranica je postala sredstvo komunikacije i interakcije za poslovne kuće. Možete uspostaviti svoj korporativni identitet na globalnoj sceni i ostati u danonoćnom kontaktu sa svojim klijentom.

Iako web dizajn ima prilično nedavnu istoriju, može biti lako povezan sa drugim oblastima kao što je npr. grafički dizajn. Oblast veb dizajna takođe predstavlja trenutno tehnološko stanovište. Ono ima veliko učešće u svakodnevnom životu ljudi. Teško je zamisliti internet bez animiranih slika, različitih stilova tipografije, šarenih pozadinskih slika ili muzike.

Istorija interneta počinje u kasnim 1960-im. Prvo se strogo koristio za razne potrebe američke vojske. Kasnije su ga neki univerziteti počeli koristiti. U to vreme, internet je postao specifični alat za razmenu važnih podataka između računara uz pomoć prenosnih protokola kontrole (TCP / IP). Tokom 1969. na internetu se pojavio poseban jezik . To je ARPANET i GML (eng. General Markup Language). Tada je komuniciranje putem računara bilo nezgodno i nerazumljivo. Godine 1972, Ray Tomlinson stvorio je imejl koji je munjevitom brzinom promenio kompletan značaj interneta.

Stvaranje HTML jezika

Godina 1980. postaje značajna godina u internet sferi. Američki nacionalni institut za standarde najavio je radni nacrt Standarda GML (SGML). Potonji naučnik Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN), Tim Berners-Li stvorio je HTML jezik (eng. Hypertext Markup Language) koji ima primenu i danas te se ne može zamisliti postojanje interneta bez njega. Od 1989. do 1990. godine, Tim Berners-Li predložio je skup protokola i softvera (prvi web pregledač – od eng. reči browser, nazvan World Wide Web), koje su omogućile računarima da prikazuju informacije. Takođe, ovaj trenutak predstavlja i početak protokola HTTPD (eng. yperText Transfer Protocol daemon).